Bạn Biết Gì Về Giấy Chứng Nhận GIA?

Giấy chứng nhận kim cương là một loại chứng chỉ được yêu cầu bắt buộc khi mua kim cương để đảm bảo chắc chắn rằng đó là một viên kim cương thiên nhiên thật sự. Giấy chứng nhận kim cương của GIA là một tiêu chuẩn uy tín mà hầu hết các cơ sở trang sức trên thế giới áp dụng.

NỘI DUNG

GIA là gì?

GIA (Gemological Institute of America) – Viện Ngọc học Hoa Kỳ được thành lập năm 1931 là một tổ chức phi lợi nhuận về đào tạo, giám định kim cương, đá màu, ngọc trai và đồ trang sức uy tín hàng đầu thế giới.

Bạn Biết Gì Về Giấy Chứng Nhận GIA?

Giấy chứng nhận kim cương của GIA

GIA đã xây dựng nên hệ thống kiểm định kim cương, đá quý dựa trên tiêu chuẩn 4C bao gồm 4 yếu tố quyết định đến chất lượng và giá trị của một viên kim cương đó là trọng lượng (Carat), màu sắc (Color), độ tinh khiết (Clarity) và giác cắt (Cut). Kiểm định theo tiêu chuẩn 4C của GIA là kiểm định công bằng, nghiêm ngặt, nổi tiếng và phổ biến nhất trên thị trường kim cương và đá quý thế giới.

Giấy chứng nhận kim cương của GIA có 2 loại: Báo cáo phân loại kim cương (Diamond Grading Report) dùng để đánh giá, kiểm định những viên kim cương trên 1 carat và Hồ sơ kim cương (Diamond Dossier) để kiểm định những viên kim cương dưới 1 carat.

Báo cáo phân loại kim cương của GIA gồm những thông tin sau:

Bạn Biết Gì Về Giấy Chứng Nhận GIA?

Bạn Biết Gì Về Giấy Chứng Nhận GIA?Bạn Biết Gì Về Giấy Chứng Nhận GIA?Bạn Biết Gì Về Giấy Chứng Nhận GIA?

Hồ sơ kim cương của GIA

Đối với những viên kim cương nhỏ dưới 1 carat, GIA sẽ đưa ra giấy chứng nhận kim cương một cách ngắn gọn và xúc tích nhất giống với báo cáo phân loại kim cương, tuy nhiên sẽ không có ảnh đo độ tinh khiết. Để giải thích cho lý do này là bởi vì những khuyết điểm nhỏ của những viên kim cương dưới 1 carat sẽ không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài của nó.

Với mỗi một viên kim cương có giấy chứng nhận kim cương của GIA sẽ có số báo cáo giúp bạn xác thực viên kim cương một cách dễ dàng tại mọi thời điểm.

Nguồn DHKJ.VN !

5/5 - (1 bình chọn)
Bài viết liên quan
error: